EBSO

http://www.ebso.com

hanwhaPočas takmer 40 rokov svojej existencie je spoločnosť EBSO známa svojou kvalitou v oblasti tvarovania, strihania a ohýbania tradičných vývodových súčiastok. S ponukou viac ako 20 štandardných zariadení je možné ponúknuť komplexné riešenie pre akékoľvek požiadavky našich zákazníkov v oblasti predprípravy a podávania súčiastok. Taktiež ponúkame špecifické riešenia presne podľa požiadaviek zákazníka využívajúc naše komplexné know-how v danej oblasti. Z dôvodu veľkej rozmanitosti vývodových súčiastok navrhujeme ročne viac ako 50 nových nástrojov pre našu štandardnú radu zariadení a taktiež navrhujeme veľa špecifických systémov presne podľa požiadaviek zákazníkov.


AXIÁLNE KOMPONENTY


EBSOMAT 40-2 (manuálny) / EBSOMAT 40-2M ( s motorom)

EBSOMAT 40-3 (manuálny) / EBSOMAT 40-3M ( s motorom)

Orezávacie a tvarovacie zariadenia na spracovanie voľných a páskových axiálnych THT komponentov a spojok do 0,8 mm -Ø.


ebso 7EBSOMAT 40-2 (manuálny) / EBSOMAT 40-2 ( s motorom) :

priemer vývodu 0,3 - 0,8 mm rozstup 6,5 - 50,0 mm dĺžka strany 3,0 - 15,0 mm šírka pásky 38 - 110 mm

ebso 2EBSOMAT 40-3 (manuálny) / EBSOMAT 40-3 ( s motorom) :

priemer vývodu 0,3 – 1,3 mm rozstup 8.0 - 50,0 mm dĺžka strany 5,5 - 15,0 mm


EBSOMAT 400

Automatické zariadenie na orezávanie a tvarovanie na spracovanie voľných a páskovaných axiálnych THT komponentov (napr. Rezistory, usmerňovače atď.).

Ponúkame aj manuálnu verziu tohto stroja, ktorá je poháňaná ručne pomocou kľuky.


EBSOMAT C 043

Orezávacie a tvarovacie zariadenie na axiálne komponenty pre vývody do priemeru 1,3mm.RADIÁLNE KOMPONENTY


EBSOMAT 20-1 / EBSOMAT 20-3

Univerzálne pneumatické orezávacie a tvarovacie zariadenia na spracovanie voľných radiálnych

THT - komponentov ( s vymeniteľnými nožmi).


EBSOMAT 33-1 ( manuálny) / EBSOMAT 33-1M ( s motorom)

Rezacie zariadenie na spracovanie radiálnych THT komponentov na páske s rozostupom otvorov 12,7 – 15mm.

ebso 9


EBSOMAT 102

Automatické univerzálne zariadenie s vibračnou funkciou na spracovanie voľných THTkomponentov (s plochým povrchom zo spodnej strany).


EBSOMAT 200

Automatické univerzálne zariadenie na úpravu a tvarovanie radiálnych komponentov THT – páskových, voľných aj tyčkových.


EBSOMAT 300M / 301M/ 302M / EBSOMAT 300/301/302 MANUAL

Automatické zariadenie na orezávanie a tvarovanie na spracovanie radiálnych páskových THT komponentov s páskou s rozstupom otvorov 12,7 mm.

Existuje v manuálnej (až do 10.000 komponentov / h) aj motorizovanej verzii ( 16.000 komponentov /h).VÝKONOVÉ TRANZISTORY

Pre výber správneho zariadenia rozlišujte medzi manuálnym alebo motorizovaným modelom.


EBSOMAT-120

Automatické orezávacie a tvarovacie zariadenie na spracovanie výkonových tranzistorov TOnapr. TO220, TO247, TO218 atď.)


POČÍTAČKA KOMPONENTOV

Elektronické počítadlo pre páskované axiálne, radiálne a SMD komponenty.

© 2004–2024 AMTEST Slovakia, s.r.o., web: fg Ateliér