EXCELSIUS

https://www.exelsius.com/products/genius-selective-surface-activation/

Mnohé konformné povlaky majú malú zmáčateľnosť a nízku adhéziu z dôvodov, ako je napríklad štruktúra samotného konformného povlaku, vlastnosti poťahovaného povrchu alebo zvyšky, ktoré sa vyskytujú na povrchoch v dôsledku výroby samotnej.

V reakcii na tento problém vyvinul EXELSIUS procesné riešenie založené na plazmovom ofuku pri atmosférickom tlaku integrovanej do špecifickej patentovanej architektúry s funkciou automatického programovania. Tým sa dosiahne selektívna povrchová aktivácia, ktorá zvyšuje zmáčavosť povrchu, ktorý má byť potiahnutý.

Pokiaľ ide o zabudovanú technológiu, plazma fúkaného vzduchu pri atmosférickom tlaku pozostáva z generovania elektrického oblúka vo vzduchu medzi dvoma elektródami a fúkania tohto vzduchu spojenými s molekulárnymi štruktúrami kyslíka a dusíka. Modifikuje sa tak chemická štruktúra prvých 15 nanometrov ošetreného povrchu. Výsledkom sú sily “Van der Walls”, ktoré zlepšujú zmáčavosť povrchu.

Výrazne zvyšuje zmáčateľnosť aktivovaného produktu a priľnavosť konformného povlaku.

Nedegraduje elektrické charakteristiky a technické parametre žiadnych aktívnych alebo pasívnych komponentov v rámci špecifikácií komponentov.

Nedegraduje optické špecifikácie fotocitlivých komponentov v rámci špecifikácií komponentov.

Nezpôsobuje odreniny alebo zmeny povrchov PCB alebo komponentov.

Nevytvára žiadny problém s ESD.

Stále umožňuje manuálne opravy PCB.

 

© 2004–2024 AMTEST Slovakia, s.r.o., web: fg Ateliér