Vážení obchodni partneri,

Ďakujeme Vám za spoluprácu v uplynulom roku, ktorú si veľmi vážime. Prajeme Vám pevné zdravie, pokoj, pohodu a veľa osobných aj pracovných úspechov v roku 2022 a tešíme sa na ďalšie spoločné projekty.

Za celý tím spoločnosti AMTEST Slovakia

pf22

© 2004–2024 AMTEST Slovakia, s.r.o., web: fg Ateliér